Sök
Stäng denna sökruta.

|

Sök
Stäng denna sökruta.

Integritetspolicy

GDPR

Enwex AB kan komma att behandla dina personuppgifter i samband med din kontakt med oss. Vi är måna om och respekterar din personliga integritet. Behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning så som dataskyddsförordningen (GDPR).

Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att vi ska kunna fullföra våra tjänster och tillhandahålla våra produkter. Dessutom behandlar vi personuppgifter för att vi ska kunna kommunicera med varandra och att vi ska kunna hantera betalningar. Vi registrerar och lagrar information i våra personal-, kund- och företagsregister.

Vi behandlar uppgifter som vi får när du:

• söker anställning hos oss
• är anställd hos oss
• besöker oss
• är kund hos oss
• är leverantör
• på annat sätt har kontakt med oss

Vilka uppgifter vi behandlar

De kategorier av personuppgifter vi behandlar om dig är bland annat namn, e-postadress, telefonnummer eller andra kontaktuppgifter som vi fått av dig eller annan företrädare. Beroende på vilken typ av kontakt kan vi även behandla exempelvis personnummer, kontonummer och uppgifter som du lämnar på vårt företags sociala medier. Vi lämnar dina uppgifter vidare i de fall där vi anlitar externa företag för att utföra vissa tjänster åt oss (t ex fakturering) och i de fall vi är skyldiga enligt lag och gällande förordningar. Personuppgifterna sparas och gallras i enlighet med företagets rutin för dokumenthantering.

 

Du har rätt att kontakta oss för att begära information om på vilket sätt vi behandlar dina personuppgifter, rättelse, radering, dataportabilitet eller begränsning, se kontaktuppgifter nedan. Den rättsliga grunden för vår behandling är genom att vi har ett avtal, samtycke eller rättslig förpliktelse. Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke, kan du när som helst skriftligen återta detta samtycke, se kontaktuppgifter nedan.

 

Personuppgiftsansvarig är Enwex AB. Har du frågor eller klagomål kring vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss via:
1. Telefon: 0322-412 20
2. E-post: info@enwex.se
3. Brev: Mejerivägen 5, SE-441 73 Sollebrunn

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande lagstiftning har du även möjlighet att kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

Mejl: datainspektionen@datainspektionen.se
Telefon: 08-657 61 00

Kapprumsmöbler och inredning

Kapprumsmöbler och inredning för kontoret, offentliga miljöer och hemma hos dig.

I över 50 år har Enwex producerat och levererat möbler och inredningar för kapprum och klädförvaring till kontoret, i offentliga miljöer och hemma hos dig som gillar smakfull ordning och reda. Våra möbler och kapprumsinredningar bygger på standardiserade enheter och konstruktioner som gör att vi enkelt kan skräddarsy lösningar som möter upp till just dina behov av klädförvaring.

Hållbarhet

Miljö & kvalitet

På Enwex tillverkar vi kapprumsmöbler som bidrar till en bra innemiljö för människor samtidigt som de genom en säker och hållbar produktion ger minsta möjliga klimatavtryck. Vi sätter på riktigt alltid kvalitet och miljö i centrum. Hög kvalitet ger oss nöjda kunder som använder våra produkter under lång tid innan det är dags för återvinning.

–Vi levererar rätt vara i rätt tid till rätt kvalité, helt enkelt.

Om Enwex

Kapprums möbler och inredning för kontoret, offentliga miljöer och hemma hos dig.

I över 50 år har Enwex producerat och levererat möbler och inredningar för kapprum och klädförvaring till kontoret, för offentliga miljöer och hemma hos dig som gillar smakfull ordning och reda. Våra möbler och kapprumsinredningar bygger på standardiserade enheter och konstruktioner som gör att vi enkelt kan skräddarsy lösningar som möter upp till just dina behov av klädförvaring.

Hållbarhet

Miljö & kvalitet

På Enwex tillverkar vi hallmöbler och inredning som vi menar både bidrar till en bra inne- och utemiljö bl a genom en säker och naturvänlig produktion med minsta möjliga utsläpp i naturen. Vi sätter på riktigt alltid kunden i centrum och arbetar tillsammans ständigt för att få fortsatt nöjda kunder och lönsamhet i verksamheten. Eller som vi säger på Enwex –Rätt vara i rätt tid till rätt kvalité, helt enkelt.

HAR DU FRÅGOR?